سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 9
يکشنبه 1 مهر ماه 1397
9
مهر 01 يکشنبه 54.80.83.123
نسخه 97.06.04
 
 

جهت واريز شهريه از درگاه سداد اقدام نمايید

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد

کاربر گرامی جهت افزایش امنیت به نکات زیر توجه فرمایید

- از مرورگر هاي مطمئن و به روز مانند گوگل کروم و فايرفاکس استفاده کنيد

- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد

- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد